الگوریتم PayDay Loan گوگل چیست؟

الگوریتم PayDay Loan گوگل چیست؟

در سال های اخیر گوگل الگوریتم های فراوانی را برای رتبه بندی بهتر سایت ها و بررسی محتوای سایت ها در نظر گرفته است که با کمک انها سایت های متخلف که به صورت غیر اصولی رتبه ی خوبی را کسب کرده اند راشناسایی و امتیازاتی که به انها داده است را سلب می کند.

در سال های اخیر گوگل الگوریتم های فراوانی را برای رتبه بندی بهتر سایت ها و بررسی محتوای سایت ها در نظر گرفته است که با کمک انها سایت های متخلف که به صورت غیر اصولی رتبه ی خوبی را کسب کرده اند راشناسایی و امتیازاتی که به انها داده است را سلب می کند.
الگوریتم PayDay Loanبا هدف مقابله با سایت های اسپم در سالهای اخیر توسط گوگلل ارائه شده است.در واقع این الگوریتم با سایت های اسپم شده مقابله می کند.
در صورتی که در سایتی کلمات و عبارات نامناسب استفاده شده باشد و یا فعالیت هایی غیر اخلاقی در انها صورت بگیرد, این الگوریتم انها را شناسایی کرده و به طور کلی از میان بر میدارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *